top of page
Bottles of Homeopathy Globules
Zen Stones

Mijn visie 

Holisme

verbinding en eigen regie  

Mijn aanpak: Welkom
Mijn aanpak: Missie

Mijn aanpak is een unieke combinatie: wetenschappelijk erkende methodes en praktische tools vanuit een holistische visie. Het holisme is een overtuiging waarbij alles wordt gezien als onderdeel van een groter geheel,  in verbinding tot elkaar. Het woord 'holisme' komt van het griekse woord: holos = geheel. Ik kijk niet alleen naar de verbinding tussen jou, anderen om je heen en de organisatie waar je werkt, maar juist ook om de relatie die je met jezelf hebt. Lichaam, ziel en geest, in verbinding. 

Het holisme is sterk in opkomt, door de groeiende interesse in vitaliteit en een gezonde leefstijl. Je ziet het steeds meer voorbij komen  op social media, lifestylebladen, maar ook artsen en deskundigen vanuit de medische wetenschap kijken steeds meer naar het holisme. 

 

Ik kijk als Holistisch Therapeut en Coach naar jou als geheel, ik zie vijf niveaus in verbinding met elkaar. Alle componenten samen vormen het geheel:

  • fysiek (lichamelijk)

  • mentaal (gedachten, overtuigingen)

  • emotioneel (emoties en sociaal in relaties)

  • energetisch (energiehuishouding) en

  • spiritueel niveau (zielsniveau)

Mijn holistische visie en werkwijze is een specialistische aanpak. Het is een brede allesomvattende, lichaamsgerichte en zijnsgerichte therapie. Ik zie niet alleen een klacht, maar het lichaam geeft een signaal van iets wat daaronder ligt, een dieperliggende oorzaak. Daar gaan we mee aan de slag, ook in relatie tot de organisatie waar je werkt. Door naar alle niveaus te kijken neem ik écht alles in ogenschouw. Je komt dan tot de kern en oplossing van je klacht!  

holistic_edited.jpg

Eigen regie op je leven, loopbaan en relaties.

In organisaties, maar ook in mijn praktijk zie ik mensen de regie kwijt raken. De werkgever of de partner heeft het 'gedaan'... je raakt de grip op je leven kwijt, je verliest enorm veel energie en wordt slachtoffer.

Zonde, want de key ligt vaak bij jou!

Hoe dan?

Je hoeft het niet alleen te doen, samen kijken we wie of wat jou verder kan helpen.

Ik breng je weer op koers om zelf de regie weer te pakken op je leven!  

bottom of page